Zapraszamy

Aqua Fitness

 • Zajęcia dla każdego, nie musisz umieć pływać!
 • Zadbaj o swój kręgosłup!
 • 45 minut, a tyle korzyści
Image

Zajęcia odbywają się na Pływalni Limanowskiej

Image

wtorek

19.00
19.45

czwartek

19.00
19.45

Zajęcia prowadzą

Wszystkie osoby zainteresowane mogą zapisać się bezpośrednio u instruktora.
Ilość miejsc ograniczona.

Cennik wejść:
 • wejście jednorazowe - 25 zł
 • Karnet 12 wejść - 200 zł (ważny 7 tygodni)
 • Karnet 8 wejść  - 150 zł  (ważny 4 tygodni / 31 dni)
 • Karnet 4 wejścia - 75 zł (ważny 4 tygodni / 31 dni)
Powyższe ceny nie zawierają wejścia na basen.
Ania

Ania

Aqua Fitness Instruktor

510 503 823

Gosia

Gosia

Aqua Fitness Instruktor

517 375 461

Zobacz regulamin zajęć
 1. Każdy Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu Pływalni Limanowskiej i Regulaminu zajęć Aqua Fitnessu.
 2. Zakup biletu jednorazowego lub karnetu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu zajęć Aqua Fitnessu. Karnet upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach w tygodniu w okresie jego ważności. Karnet 12 wejść – 7 tygodni, karnet 8 wejść - 4 tygodnie (31 dni), karnet 4 wejścia – 4 tygodnie (31 dni).
 3. Bilet jednorazowy oraz karnet nie obejmuje kosztów wejścia na pływalnię.
 4. Uczestnik, który zakupił jednorazowy bilet lub karnet na zajęcia Aqua Fitness oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. Uczestnik podejmuje udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Podstawą do udziału w zajęciach jest wpisanie się na listę obecności zajęć z Aqua Fitnessu na dany dzień. Wpisów można dokonywać u instruktora bezpośrednio po zajęciach lub telefonicznie do wyczerpania miejsc na dany dzień. O rezerwacji uczestnictwa na zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnik, który wykupił karnet może zarezerwować chęć udziału w zajęciach do końca ważności karnetu zgodnie z jego rodzajem.
 7. Nieobecność na zajęciach, Uczestnika posiadającego karnet w przypadku nie zgłoszenia nieobecności do godz. 15:00 w dniu zajęć, powoduje wykorzystanie danej wejściówki.
 8. Uczestnik posiadający karnet w przypadku zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach do godziny 15:00 w dniu zajęć nie traci wejściówki i może ją wykorzystać do końca ważności karnetu, wpisując się uprzednio na listę obecności zajęć z Aqua Fitnessu z zastrzeżeniem pkt. 5.
 9. W przypadku nie wykorzystania wszystkich wejść wynikających z karnetu w okresie jego ważności, powoduje ich utratę - nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych wejściówek na następny okres, ani możliwości zwrotu pieniędzy.
 10. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje instruktor.

Aligator Szkoła Pływania

ALIGATOR Szkoła Pływania Paweł Zagata
ul. Św. Floriana, 33-312 Tęgoborze
REGON: 121024018
NIP: 734-311-44-51
Pływalnia Limanowska
733 784 668